Tulisan dengan Tag ‘Borneo’

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia

Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dengan bahasa, manusia dapat mengungkapkan gagasan atau pendapatnya sehingga terjadi komunikasi antara satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia dikenal memiliki dua bahasa sebagai sarana berkomunikasi yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. Bahasa… Baca selanjutnya