Posts

Showing posts from March, 2020

Subhanallah Indahnya Kalamullah Surat Maryam

Image
Kalau kita meluangkan waktu sejenak untuk mentadaburi kandungan semua surah-surah dalam Al-Quran salah satunya adalah surah Maryam akan banyak menemukan betapa indah dan agungNya kalamullah yang terdapat di dalamnya. Sungguh benar firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Israa:88 : Katakanlah, “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur’ân ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. (Al-Israa:88) Surah Maryam di awali dengan Ayat yang berupa susunan Huruf : كهيعص (kaaf haa yaa ‘ain shad) Dari sini saja kalau kita perhatikan dan simak sungguh-sungguh pasti akan menarik perhatian kita, tiap huruf dibaca panjang. Para ulama berbeda pendapat, sebagian  tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. "Allah sajalah yang mengetahui maksudnya." Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat dan sebagian lagi ada yang menafsirkanny